اهداف و چشم انداز

  فصلنامه توانبخشی ورزشی کاربردی" وابسته به دانشگاه نهاوند است. این نشریه به زبان فارسی و با هدف ارتقاء سطح دانش و فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تشویق پژوهشگران علوم ورزشی و پزشکی برای انجام تحقیقات علمی در زمینه­ های مربوطه بخصوص در حیطه ­های مرتبط با توانبخشی ورزشی منتشر می­ شود. لذا نشریه توانبخشی ورزشی کاربردی به­ منظور عملکردهای پژوهشی پژوهشگران از جدیدترین دست آورد­های علمی پذیرای مقالات پژوهشگران محترم است.